När du går en YH-utbildning hos oss ligger du väldigt bra till för att bli anställd. Våra samarbetspartners och de företag som tar emot praktikanter och sitter i våra ledningsgrupper är ute efter att rekrytera. De som undervisar på våra YH-utbildningar är själva yrkesverksamma och vet vad arbetsmarknaden frågar efter. Därför lägger vi stor vikt vid vår rekrytering så att de som är bäst lämpade för både utbildningen och yrket kommer in. Här kan du läsa mer om hur ansökan och urval går till, vad som krävs av dig i form av behörighet och hur du kan komma in även om du inte är formellt behörig.

Ansök

Ansök senast den 12 juni 2022.

Automationsingenjör, Gävle
Ansök här »

Automationsingenjör, Malmö
Ansök här »
Automationsingenjör, Stockholm
Ansök här »

Har du några frågor om ansökan och behörighet?

Kontakta oss

Så här ansöker du

Du söker till våra utbildningar genom att skapa ett konto via YH-antagningen. Därefter laddar du upp dina ansökningshandlingar, till exempel betyg eller andra dokument som styrker din behörighet.

Behörighet

För att bli behörig till utbildningarna behöver du uppfylla två delar: grundläggande behörighet och särskild behörighet.

Med grundläggande behörighet menas allmän behörighet till studier på yrkeshögskolan. Det betyder att du måste ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Det finns flera olika sätt för dig att uppfylla kraven.

Du är behörig att antas till en utbildning om du:

 1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är behörig till motsvarande utbildning där.
 4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller genom någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Utöver grundläggande behörighet krävs även särskild behörighet. För utbildningarna till Automationsingenjör på Iris behöver du ha läst nedan kurser för att uppnå särskild behörighet:

 • Matematik 2
 • Engelska 5
 • Ellära 1 eller Praktisk ellära
 • Programmering 1 eller Programmerbara styrsystem

Om du inte uppfyller de specifika förkunskapskraven så kan du fortfarande bli behörig, kontakta oss så hjälper vi dig!

Ansökan

Reell kompetens

Om du saknar gymnasieexamen eller motsvarande kan du uppfylla formell behörighet till yrkeshögskolan genom så kallad reell kompetens. Med reell kompetens menas att dina tidigare sysselsättningar, oavsett om det är från arbete, studier eller utlandsvistelser, vägs samman i din ansökan om bedömning av reell kompetens. Du kan ansöka om bedömning av reell kompetens för både grundläggande och särskild behörighet. Detta gäller även för de specifika förkunskapskraven för respektive utbildning.

20%-regeln

Behörighet enligt 20%-regeln innebär att vi i vissa, specifika fall har möjlighet att frångå behörighetskraven så att du, även om du inte uppfyller kraven, kan bli behörig till utbildningen. En förutsättning är dock att du bedöms:

 1. kan tillgodogöra dig utbildningen
 2. kunna klara det yrke som utbildningen leder till

Båda två delarna måste vara uppfyllda för att du ska kunna anses behörig enligt 20%-regeln. Upp till 20 procent av de studerande får antas till en utbildning trots att de inte uppfyller kraven på behörighet och/eller eventuella krav på särskilda förkunskaper.

Vi kan basera behörighet enligt 20%-regeln kring exempelvis tidigare arbete eller studier som är relevanta för utbildningen eller området. Ett annat alternativ är att du har utvecklat färdigheter på egen hand genom hobbies eller projekt som är relevanta för området, eller att du gjort ett mycket bra resultat i urvalsprocessen.

För att ansöka om behörighet om 20%-regeln, ladda ner blanketten Ansökan om 20%-regeln här. Komplettera sedan din ansökan med din ifyllda blankett.

Urval och rekrytering

En YH-utbildning är så nära en anställning du kan komma. Våra samarbetspartners hoppas kunna rekrytera direkt från utbildningen. Därför ser vi vår urvalsprocess som en rekryteringsprocess. För att vi ska kunna hitta dem som är bäst lämpade för utbildningen och för att du som studerande ska kunna få en uppfattning om huruvida utbildningen passar dig så har vi lagt stort fokus vid vårt urval.

Rekryteringen till utbildningarna ser olika ut beroende på utbildning men vi lägger vikt vid olika parametrar:

 • Förkunskaper inom områden som kan vara relevanta för utbildningen – detta utvärderas genom t.ex. tester, case eller arbetsprov
 • Förmågor eller kompetenser som ger en indikation på hur bra du kan tillgodogöra dig utbildningen och passa för ditt kommande yrke – detta utvärderas bland annat genom gruppuppgifter

Rekryteringen till alla våra utbildningar är därmed både baserad på kunskaper och kompetenser. I samband med att du ansöker till någon av våra utbildningar och blir behörig kommer du att få mer information om exakt hur rekryteringen till den eller de utbildningar du sökt är upplagd. De tester, case, arbetsprov eller gruppuppgifter vi kommer att genomföra äger rum under april-juni 2021.