Vill du rekrytera nya talanger eller vara med och påverka den kompetens som kommer ut på arbetsmarknaden i din bransch? Samarbeta med oss! Hos oss finns många möjligheter till samarbeten.

Genom engagemang i yrkeshögskolan kan ni medverka vid framtagning av nya utbildningar inom er bransch eller bidra till att förbättra existerande utbildningar. Samtliga av Iris YH-utbildningar är framtagna tillsammans med 191 arbetsgivare inom de olika områdena och har utformats utifrån deras kompetens- och anställningsbehov framåt. Utbildningarna är anpassade efter verkliga behov och krav för att ge de studerande bästa möjliga förutsättningar när de kommer ut i arbetslivet. Tillsammans med branschfolk som vet hur behovet på arbetsmarknaden ser ut skräddarsyr vi utbildningar som ger våra studenter rätt kompetens. Utbildningarna drivs för och med företag, vilket är en starkt bidragande anledning till att många studenter inom yrkeshögskolan generellt får arbete direkt efter avslutad utbildning.

Ta emot studenter på LIA

En central del av våra yrkeshögskoleutbildningar är Lärande i arbete (LIA), yrkeshögskolans motsvarighet till praktik. Under LIA:n får studenterna praktisera de kunskaper de tillägnat sig under utbildningstiden, samtidigt som du som arbetsgivare får möjligheten att prova på ett samarbete innan en eventuell anställning.

Var med och påverka din framtida personal, sitt i ledningsgruppen

Alla våra YH-utbildningar är baserade på ett nära samarbete med företag, myndigheter och andra arbetsgivare. Det är ju dem vi utbildar för och det är de som ska anställa våra studerande. Ett bra sätt att som företag vara med och påverka kunskapsnivån för dina framtida anställda är därför att delta i en ledningsgrupp. Ledningsgruppen består av branschföretag och en utbildningsansvarig. Syftet är att se till att utbildningen ger rätt kompetens och håller hög kvalitet. Vid mötena diskuteras allt ifrån kursinnehåll och kursmål till gästföreläsningar och utbildningens kvalitet. Målet är att skapa en utbildning av högsta kvalitet som gör våra studerande anställningsbara och eftertraktade på arbetsmarknaden.

Vill du samarbeta med Iris YH?

Här hittar du kontaktuppgifter till oss på Iris.
Kontakta oss