Inga studiestarter på Iris YH hösten 2023

Yrkeshögskoleutbildningarna till Automationsingenjör processindustri och Vätgasingenjör kommer inte starta hösten 2023

Iris YH har tvingats att fatta beslutet att ställa in starten av yrkeshögskoleutbildningarna till Automationsingenjör inom processindustri och Vätgasingenjör hösten 2023. Årskurs två för Automationsingenjör kommer dock läsa sitt avslutande år på utbildningen som planerat.

För lågt studerandeantal för start, årskurs två läser som planerat på Automationsingenjör

Det har varit svårt att fylla klasserna till utbildningen Automationsingenjör processindustri och nu är ansökningsomgången för studiestart 2023 avslutad. Tyvärr fortsätter trenden med få sökanden. Ansökningskraven är höga för utbildningen och cirka 40% av de sökande uppfyller ansökningskraven. Utfallet från våra tidigare starter visar också att hälften av de som erbjuds plats tackar nej och även efter utbildningsstart förekommer avhopp. Mot bakgrund av detta uppskattar vi att antalet studerande kommer bli för få och vi har beslutat att inte starta utbildningen hösten 2023. Årskurs två kommer dock läsa sitt avslutande år på utbildningen som planerat.

Undersöker möjlighet för senare start för Vätgasingenjör

Vätgasingenjör är en utbildning i framkant, men också en utbildning med höga antagningskrav. Vi har haft svårt att få tillräckligt många sökande och vi väljer därför att stänga ansökan för detta år tyvärr. Under året kommer vi fortsätta undersöka alternativ för start och behåller därför möjligheten att starta utbildningen hösten 2024. Vi uppdaterar informationen på hemsidan så snart vi har besked.

– Det är tråkigt att vi inte startar utbildningarna men nu när vi ser årets ansökningar är vår uppskattning att vi som bäst skulle kunna fylla knappt hälften av utbildningsplatserna, säger Maria Virtanen, utbildningschef och fortsätter;
– Vi behöver nu tillsammans med ledningsgrupperna analysera antagningskraven, hur vi kan göra utbildningarna mer attraktiva för dem som söker och hur vi uppfyller branschernas behov av utbildad personal, avslutar hon.

För mer information kontakta utbildningschef Maria Virtanen på: maria.virtanen@medlearn.se

Maria Virtanen,
Utbildningschef Iris YH
maria.virtanen@medlearn.se