| Nyhet
Den 4 februari släpper Iris YH ett white paper, med en trendspaning, om automatisering och digitalisering på arbetsmarknaden. Vi lever i en värld som digitaliseras och automatiseras allt mer. Under de närmsta tio åren förutspår man att en dryg femtedel av alla arbetstimmar är automatiserade. Med en automatiserad och digitaliserad arbetsmarknad kommer också nya yrkesroller vilket kräver nya kompetenser. För när en robot istället sköter det faktiska arbetet – vem ska då sköta roboten? Detta presenteras tillsammans med Emma Ekenberg, utbildningsledare för automationsingenjör på Iris YH, i ett webinarium den 4 februari kl. 09.00.

Bakgrund:

Automatiseringen av samhället påverkar både offentlig och privat sektor, vilket ställer nya krav på arbetsgivare och medarbetare.

En bransch som under de senaste åren har automatiserats allt mer är industrin där automationsingenjörer ses som en viktig pusselbit. Faktum är att 160-220 miljarder kronor per år spås frigöras genom ett ökat användande av digital teknik inom tillverkningsindustrin och efterfrågan på kompetenser kopplade till automatisering kommer att öka ännu mer. Ska Sverige vara med i industriutvecklingen måste alltså antalet personer med automationskompetens öka, däribland automationsingenjörer!

Men det är inte bara inom industrin som automatiserade arbetssätt ses som framtiden. Faktum är att alla branscher kan dra nytta av detta. Genom exempelvis RPA (Robotic Process Automation), som ibland också kallas för digital medarbetare, kan flöden och processer effektiviseras på ett sätt som innebär stora nyttoeffekter för verksamheter i en rad olika branscher, exempelvis ekonomi, administration och kundtjänst.

Vi går alltså mot en allt mer automatiserad och digitaliserad arbetsmarknad. Hur ska kompetensförsörjningen lösas? Välkommen på ett webinarium den 4 februari kl. 09.00. Anmäl dig till webinariet via formuläret.

Anmälan till webinar