Studera systemintegration och kommunikationsgränssnitt som fristående kurs på Iris YH!

Är du verksam inom industrin, exempelvis som tekniker eller maskinoperatör, och intresserad av hur industriella automationssystem hänger samman? Nu kan du fördjupa dig i integrationen mellan mjuk- och hårdvarusystem, och få insyn i hur den successiva övergången till modern teknik går till.

Kunskaper om systemintegrationer och kommunikationsgränssnitt bidrar till en effektiv, sömlös industriproduktion. I den här kursen lär du dig vilka integrationstyper som finns och hur de bäst appliceras i olika industrimiljöer. Du får också kunskaper om integreringen mellan administrativa IT-system och industriella informations- och styrsystem.

Efter genomförd kurs kan du föreslå vilka åtgärder som ska tillämpas vid systemavbrott och uppdateringar samt föreslå förbättringar av nuvarande lösningar.

Kursens upplägg

Du kommer att gå kursen tillsammans med en grupp som studerar till automationsingenjörer. Kursen leds av en lärare med yrkeserfarenhet inom området.

Omfattning: 4 veckor / 20 yh-poäng
Utbildningsort: Stockholm
Kostnad: Kostnadsfri, CSN berättigad. Observera att studiestöd via CSN kan sökas när du fått kallelse till upprop
Utbildningsform: Yrkeshögskola
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet för Yrkeshögskolan samt godkänt i kurserna Matematik 2, Engelska 5, Ellära 1 eller Praktisk ellära samt Programmering 1 eller Programmerbara styrsystem

Viktiga datum

Ansökan öppnar: 20 december

Sista ansökningsdag: 18 februari

Sista kompletteringsdag: 23 februari

Antagningsbesked: 28 februari

Sista svarsdag för antagningsbesked: 2 mars

Kursen pågår mellan den 7 mars-1 april