Automationsteknik

Kursen ger dig teoretiska kunskaper om ett automationssystems beståndsdelar samt hur resan från konstruktion till driftsättning sker. Kursen introducerar automationsprogrammering genom programmeringsspråken PLC, SCADA och HMI samt ger en orientering i hur automationsteknik kan skilja sig åt inom olika industrier, med särskilt fokus på processindustrin. Därtill ger kursen kunskaper om vad som sker inom den tekniska utvecklingen samt hur Industri 4.0 påverkar arbetssättet.

Kursen omfattar 20 poäng.

Bivalent logik

Kursen skapar en övergång inför tillämpningen av programmeringsspråken PLC, HMI, SCADA och DCS. Kursen ger dig förståelse för hur praktiserandet av specifika regler genererar säkrare resultat. Kursen tränar din problemlösningsförmåga i förhållande till mätteknik.

Kursen omfattar 15 poäng.