Välkommen till Iris lärportal Google Classroom!

Lärportal Google Classroom

Du hittar dina inloggningsuppgifter i det välkomstmejlet du har fått från oss.

Klicka här för att logga in »

Se videoinstruktion hur du loggar in i studentportalen »