Iris är ett av Sveriges största utbildningsföretag. Med en historia som börjar i slutet av 1800-talet är vi också ett av de äldsta. Vårt uppdrag är att erbjuda individanpassad utbildning och utveckling för att på så vis skapa förutsättningar för människor i hela landet att nå sin fulla potential. Läs mer om Iris historia.

I över 100 år har vi arbetat med utbildning och arbetsmarknadsfrågor. Därför vågar vi påstå att vi känner arbetsmarknaden och villkoren där bättre än de flesta. Det är en kunskap som kommer till nytta nu, för i takt med att förändringarna i samhället och på arbetsmarknaden går allt snabbare växer också behovet av utbildningar som snabbt kan möta framtidens efterfrågan på kompetens. Nu startar Iris en helt ny yrkeshögskoleverksamhet, fokuserad på yrken inom digitalisering och automatisering. Yrkeshögskoleutbildningarna är korta, effektiva och inriktade på yrkesroller där det finns en stor efterfrågan på kompetens från arbetsmarknadens sida.

Vårt mål: att du ska nå ditt

När du väljer Iris gör du det tillsammans med flera tusen andra människor runt om i Sverige. Hos oss läser allt från nyanlända som vill lära sig svenska till personer som vill skaffa sig spetskompetens inom digitalisering. Många företag som behöver kompetensutveckla sin personal kommer också till oss. Att så många väljer Iris gör att vi stadigt kan erbjuda fler och fler utbildningsmöjligheter och specialistkompetenser. Välkommen i Iris-gemenskapen du också!

Iris är en del av Irisgruppen och ägs av Intendia Group. Inom Irisgruppen finns även Medlearn som i över 20 år bedrivit utbildningar inom vård, hälsa och omsorg på såväl gymnasial nivå som på yrkeshögskolenivå. Läs mer om Medlearn.

Om Iris Yrkeshögskola