Iris är ett av Sveriges största utbildningsföretag. Med en historia som börjar i slutet av 1800-talet är vi också ett av de äldsta. Vårt uppdrag är att erbjuda individanpassad utbildning och utveckling för att på så vis skapa förutsättningar för människor i hela landet att nå sin fulla potential. Läs mer om Iris historia.

I över 100 år har vi arbetat med utbildning och arbetsmarknadsfrågor. Därför vågar vi påstå att vi känner arbetsmarknaden och villkoren där bättre än de flesta. Det är en kunskap som kommer till nytta nu, för i takt med att förändringarna i samhället och på arbetsmarknaden går allt snabbare växer också behovet av utbildningar som snabbt kan möta framtidens efterfrågan på kompetens. Nu startar Iris en helt ny yrkeshögskoleverksamhet, fokuserad på yrken inom digitalisering och automatisering. Yrkeshögskoleutbildningarna är korta, effektiva och inriktade på yrkesroller där det finns en stor efterfrågan på kompetens från arbetsmarknadens sida.

Vårt mål: att du ska nå ditt

När du väljer Iris gör du det tillsammans med flera tusen andra människor runt om i Sverige. Hos oss läser allt från nyanlända som vill lära sig svenska till personer som vill skaffa sig spetskompetens inom digitalisering. Många företag som behöver kompetensutveckla sin personal kommer också till oss. Att så många väljer Iris gör att vi stadigt kan erbjuda fler och fler utbildningsmöjligheter och specialistkompetenser. Välkommen i Iris-gemenskapen du också!

Om Iris Yrkeshögskola

Iris är en del av Irisgruppen och Intendia Group

Iris är en del av Irisgruppen där även Medlearn och Iriskraft ingår. Irisgruppen ägs till 9 procent av Synskadades Stiftelse och till 91 procent av Intendia Group.

Intendia Group är en av Skandinaviens ledande inom utbildning med verksamhet i Sverige och Norge. Koncernen omfattar sju varumärken som tillsammans har cirka 40 000 elever och deltagare varje år. Det gemensamma fokuset ligger på att rusta individen för arbetsmarknaden till nytta för samhälle, näringsliv och den enskilde.

I Sverige bedriver Intendia Group Irisgruppen. I Norge bedrivs verksamhet genom Bjørknes PrivatskoleJoblearnJunglemapMedlearn Norge och NKI.

Synskadades Stiftelse verkar för ett samhälle som inte sätter gränser för synskadades rätt att leva fullvärdiga liv. Stiftelsen har genom åren startat, utvecklat och avyttrat företag som syftar till att personer med funktionsvariationer ska kunna ha egen försörjning. Delar av Irisgruppen härstammar från stiftelsen.

Iris och ägare engagerar sig i frågor och projekt som på olika sätt kan driva utvecklingen framåt inom utbildningsområdet och vård och omsorgssektorn.