Bra att veta:

  • Du studerar på heltid men den schemalagda tiden kan variera mellan de olika utbildningarna
  • Oftast hålls föreläsningar och lektioner på fasta tider varje vecka. Däremellan är det individuellt arbete eller grupparbete
  • Alla föreläsare och undervisande konsulter är aktiva i arbetslivet
  • All information kopplat till dina studier finns på vår digitala lärplattform
  • Du får tillgång till Microsoft Office 365 för studenter vid start av utbildningen
  • Våra utbildningar är kostnadsfria och CSN-berättigade.

Bunden undervisning

Bunden undervisning betyder att undervisningen sker på plats i våra lokaler tillsammans med din föreläsare eller undervisande konsult. Undervisningen sker vanligtvis 6–7 timmar per dag, ca 3 dagar i veckan. Övrig tid ägnas åt individuellt arbete eller grupparbete.

Utbildning på flera orter

Vissa utbildningar kan ske med undervisning på flera orter samtidigt via Teams eller Zoom. Det innebär att din föreläsare eller undervisande konsult kan vara på en ort medan du befinner dig någon annanstans. Du läser utbildningen tillsammans med en grupp andra studenter på samma ort. Undervisningen sker vanligtvis 6–7 timmar per, dag ca 3 dagar i veckan. Övrig tid gäller individuellt arbete eller grupparbete.

Bra att veta om Iris YH