| Nyheter
Den 19 januari meddelade Myndigheten för Yrkeshögskolan vilka ansökningar som får starta hösten 2021. Iris YH får tilldelning av utbildningar till Automationsingenjör inom processindustrin på fyra orter.

– Beskedet är glädjande! Yrkeshögskolan är en ytterst aktuell och relevant utbildningsform och det är roligt att Iris verksamhet nu expanderar att omfatta även yrkeshögskoleutbildningar, säger Martina Berg, affärsområdeschef YH.

Alla utbildningar inom ramen för Iris YH ligger i framkant och stöttar framtidens arbetsmarknad – de är inriktade på kompetensbehov och yrkesroller som en är följd av ökad digitalisering och automatisering.

– Dagens och framtidens arbetsmarknad kännetecknas av en hög förändringstakt. När vi blickar framåt så ser vi tydligt att just digitalisering och automatisering kommer att ha stor påverkan på framtidens yrken – inom i stort sett alla områden och branscher. Myndigheten för yrkeshögskolan verkar dela vår analys vilket visar på hur stora behoven är framåt inom dessa områden, säger Martina Berg.

Till hösten 2021 kommer Iris YH att starta utbildningar till Automationsingenjör Processindustri i Gävle, Malmö och Stockholm.
Ansökan till utbildningarna öppnar 1 februari.

Processindustri - Robot