| Nyheter
Studenterna vid Automationsingenjörsutbildningen på Iris YH i Stockholm var nyligen på ett inspirerande studiebesök på avloppsreningsverket Käppala på Lidingö. Studenterna fick genom en privat guidning en unik inblick i hur automationsprocessen ser ut på Käppalaverket.

Under besöket fick klassen, som vanligtvis studerar på skolan i Kista, inblick i hur avloppsvatten renas i fem effektiva steg för att sedan släppas ut i Östersjön och återgå till naturens eget kretslopp. En genomgång av de styrsystem som används inom anläggningen gav de studerande en bra inblick i vad de kan arbeta med i sin framtida yrkesroll som automationsingenjör.

Utöver avloppsrening tas det på Käppalaverket även tillvara på energi och näring som finns i avloppsvatten, vilket sedan återförs till samhället i form av exempelvis värme och biogas. Ett bra exempel på hur automationsprocesser bidrar till nytta i samhället!

– Under studietiden på Iris YH kommer vi återkommande ge oss iväg på studiebesök. Det ger studenterna värdefulla inblickar i deras framtida yrkesliv och är viktiga inslag under studietiden, säger Carl Alfengren, utbildningsledare för utbildningen till Automationsingenjör på Iris YH.

Är du intresserad av att få reda på mer om utbildningen till Automationsingenjör vid Iris YH? Kontakta Carl på carl.alfvengren@iris.se

Läs mer om automationsingenjörsutbildningarna via Iris YH här: Stockholm, Gävle och Malmö.

Utbildning Automationsingenjör Stockholm

Iris YH – Studiebesök på Käppalaverket