Studera på yrkeshögskola med mentorstöd

Planerar du att studera på yrkeshögskola och har en funktionsnedsättning? Då har du rätt till mentorstöd och andra stödinsatser.

Särskilt pedagogiskt stöd (SPS) erbjuder olika former av individanpassade insatser.

Studera på yrkeshögskola med mentorstöd

Särskilt pedagogiskt stöd (SPS) erbjuder olika former av individanpassade insatser för att kompensera för svårigheter i studierna och ge likvärdiga möjligheter till kunskapsinhämtning och examination. Med ekonomiskt stöd från myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) kan vi på skolan ansöka om SPS för sig som har en dokumenterad funktionsnedsättning.

Exempel på stödinsatser

  • Mentorstöd.
  • Anpassad examination.
  • Anteckningsstöd.
  • Teckenspråkstolkning.
  • Inläsning av litteratur.
  • Utökad lärartid.
  • Studietekniska hjälpmedel.

Det här behöver du som studerande göra:

  • Informera skolan om ditt stödbehov, så tidigt som möjligt.
  • Lämna underlag/intyg till skolan som bekräftar din funktionsnedsättning.

Vad händer sen?

Tillsammans med dig kommer vi att kartlägga dina specifika behov och skapa en dokumentation för ansökan. Stödet kan börja så fort ansökan är inskickad. Om mentorstöd ingår sker mötena på distans.

Ska du studera på yrkeshögskola och vill veta mer om mentorstöd?

Välkommen att kontakta Evalena Habel

Evalena Habel

Evalena Habel,
Samordnare av särskilt pedagogiskt stöd (SPS)

evalena.habel@irisgruppen.se