Iris står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur iris.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från medlearn.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning, DIGG och påtala det.

Anmälan till DIGGs om bristande tillgänglighet

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

För dig med nedsatt syn eller utan synförmåga

 • Det kan förekomma länkar/knappar utan beskrivande länktext för skärmläsaranvändare. Vi jobbar med uppdateringar löpande.
 • Det går inte att hoppa förbi återkommande innehåll vid navigering med hjälp av tangentbord.
 • Tangentbordsfokus kan synas otydligt mot vissa bakgrunder.

För dig med nedsatt finmotorik eller styrka

 • Det går inte att hantera all funktionalitet med enbart tangentbordet  (Frågor & svar).  Det kommer åtgärdas så snart som möjligt.
 • Det kan förekomma länkar/knappar utan beskrivande länktext för skärmläsaranvändare. Vi jobbar med uppdateringar löpande.
 • Det går inte att hoppa förbi återkommande innehåll vid navigering med hjälp av tangentbord.
 • Tangentbordsfokus kan synas otydligt mot vissa bakgrunder.

För dig med nedsatt rörlighet

 • Det kan förekomma länkar/knappar utan beskrivande länktext för skärmläsaranvändare. Vi jobbar med uppdateringar löpande.
 • Det går inte att hoppa förbi återkommande innehåll vid navigering med hjälp av tangentbord.
 • Tangentbordsfokus kan synas otydligt mot vissa bakgrunder.

För dig med med kognitiv nedsättning

 • Det kan förekomma länkar/knappar utan beskrivande länktext för skärmläsaranvändare. Vi jobbar med uppdateringar löpande.
 • Det går inte att hoppa förbi återkommande innehåll vid navigering med hjälp av tangentbord.
 • Tangentbordsfokus kan synas otydligt mot vissa bakgrunder.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av irisyh.se.

Senaste bedömningen gjordes den 27 januari 2021.
Redogörelsen uppdaterades senast den 27 januari 2021.