Automationsingenjör

Automationsingenjör processindustri Gävle

Sveriges industri genomgår för närvarande en stor omställning till automation, något som tillsammans med maskininlärning och AI kommer att vara avgörande för dess framtid. Men för att genomföra förändringarna behövs automationsingenjörer – inte minst i Gävletrakten. Utbildningen Automationsingenjör erbjuds också i Stockholm och i Malmö.

Automationsingenjör processindustri / 2 år  /  400 YH  /  Helfart  /  Gävle  /  Utbildningens innehåll  /  Utbildningens kurser 

Automationsingenjör, ett yrke som efterfrågas – i Gävleborg och resten av landet

Behovet av automationsingenjörer växer i hela Sverige. Automation anses, tillsammans med maskininlärning och AI, vara avgörande för Sveriges industri framöver – både vad gäller effektivisering och CO2-omställning. Men idag råder brist på de automationsingenjörer som behövs för att göra jobbet.

Automationsingenjör är ett yrke som kräver kunskaper inom flera olika områden: programmering, projektledning, automationsteknik och systemintegration. Det passar dig med analytisk förmåga som gillar problemlösning och är intresserad av teknik och programmering.

Ansökningsperiod: Ansökan öppen 3 maj – 12 juni

Utbildningsstart: 29 augusti 2022

Ansök här

Nyfiken på oss?

Partners /

Deterministic

Sigma

CProcessindustri - Robot - Utbildning

Utbildningens innehåll

Förstå system och analysera hur förändringar i en del av processen påverkar andra delar i produktionen.

Hantera processer för industriell tillverkning, effektivisering och hållbar produktion, automations- och systemintegreringar i processanläggningar.

Ha kunskaper om insamling och utvärdering av uppgifter i realtid och programmeringsmetodik och programspråk som används inom industriell programmering.

Arbeta utifrån kravspecifikationer för automationssystem, test, övervakning och driftsättning av enklare el- och automationsanläggningar.

Utbildningens kurser

Drift och övervakning

Kursen ger dig praktiska kunskaper i drift och övervakning inom industriell automation. Du får kunskaper om driftsättning av automationssystem samt överordnade systems betydelse och användning. Därtill ger kursen dig kunskaper om funktionsflöden i förhållande till styrsystem. Kursen omfattar 20 poäng.

Elkonstruktion inom processindustrin

Kursen ger dig färdigheter i konstruktionen av el- och styrsystem. Du lär dig att tillämpa instrument såsom tryck- och flödesmätare. I praktiska övningar skapas projekt där du lär dig att koppla samman produktionsutrustning. Därtill ger kursen dig färdigheter i säkerhets- och underhållsarbete. Kursen omfattar 25 poäng.

Elkonstruktion med CAD

Kursen ger dig färdigheter i CAD-ritning inom industriell automation. Du får kunskaper om olika typer av konstruktionsprogram samt vad de ger för möjligheter gällande elkonstruktion. Därtill ger kursen dig färdigheter i att rita olika scheman såsom process, krets- och kopplingsscheman och därigenom kunna felsöka, underhålla och föreslå förbättringsåtgärder. Kursen omfattar 15 poäng.

En digitaliserad och automatiserad karriär

Kursen ger dig kunskaper om dagens arbetsmarknad och hur den påverkas av digitalisering och automatisering. Vidare får du inblick i yrkesrollens framväxt och möjliga utveckling i framtiden. Särskilt fokus läggs vid hur nya teknologier som till exempel AI, Internet of Things och Big data förändrat branschstrukturer. Du får både insikter och verktyg för att hålla dig uppdaterad i en yrkesroll med hög förändringstakt. Kursen omfattar 10 poäng.

Examensarbete

Kursen ger dig färdigheter i att arbeta med processanläggningsprojekt på ett företag. Syftet med projektet är att du ska visa prov på de kunskaper som kurserna i utbildningen har resulterat i. Kursen ska även fördjupa din kommunikationsförmåga och självledarskap. Kursen omfattar 25 poäng.

HMI- och SCADA-programmering

Kursen ger dig grundläggande färdigheter i monitorering och kontroll av fabriksmiljöer. Kursen ger dig kunskaper om insamling och utvärdering av uppgifter i realtid med hjälp av SCADA som interaktionsverktyg. Därtill får du kunskaper om hur insamlade uppgifter överförs till datorsystem och därefter presenteras i grafisk eller textmässig form. Kursen bedrivs delvis på engelska då programvaran och undervisningsmaterialet till stora delar är på engelska. Kursen omfattar 25 poäng.

Industriella automationssystem

Kursen ger dig en introduktion till industriella automationssystem och ger kunskaper om hur processen från konstruktion till driftsättning ser ut. Kursen ger dig förståelse för den tekniska utvecklingen samt hur automationssystem skiljer sig åt i olika industrier. Därtill får du kunskaper om felsökning samt förbereds att arbeta utifrån gällande lagstiftning och säkerhetsföreskrifter. Kursen omfattar 25 poäng.

Introduktion till datakommunikation

Kursen ger dig kunskaper om industriell datakommunikation och digital överföring. Du får kunskap om nätverksteknologier såsom Ethernet och fältbussar. Därtill ger kursen dig kunskaper om nätverkskomponenter. Kursen omfattar 20 poäng.

LIA 1

Den första LIA-perioden ger dig en introduktion till den framtida yrkesrollen med fokus på elkonstruktion. Du fördjupar dina kunskaper och färdigheter från kursen i elkonstruktion och får en inblick i företagets verksamhet. Kursen omfattar 20 poäng.

LIA 2

Kursen fördjupar de kunskaper som du har har skaffat dig under utbildningen. Kursen ger dig grundläggande färdigheter i service och underhåll av automationssystem samt enklare programmering av styrsystem. Därtill utvecklar kursen dina kunskaper i ritnings- och schemaläsning samt ger praktiska kunskaper om rutiner och säkerhetsföreskrifter på den arbetsplats där LIA-perioden genomförs. Kursen omfattar 80 poäng.

PLC-programmering

Kursen ger dig praktiska kunskaper om hur industrianläggningar styrs och driftsätts med PLC programmering. Du får även kunskap om hur kommunikationen mellan PLC och HMI sker. Därtill ger kursen dig kunskap om användarvänlighet, problemlösning och utvärdering av befintliga system. Kursen bedrivs delvis på engelska då programvaran och undervisningsmaterialet till stora delar är på engelska. Kursen omfattar 60 poäng.

Processmätteknik

Kursen ger dig teoretiska och praktiska kunskaper i testning, kalibrering och felsökning inom den industriella processen. Därtill ger kursen kunskaper om systematiserade dokumentationsmetoder inom processmätteknik. Kursen omfattar 15 poäng.

Produktionsprocesser och hållbar utveckling

Kursen ger dig teoretiska kunskaper om processer som präglar industriell tillverkning samt förståelse för hur de skiljer sig åt inom olika branscher. Kursen förankrar produktions- och materialflödesstrukturer i verkliga exempel och ger kunskaper om hur dessa övervakas och kontrolleras. Därtill ger kursen kunskaper om uppbyggnad och kartläggning av systemarkitektur samt miljöaspekter kopplade till industriell automation. Kursen omfattar 20 poäng.

Programmeringsmetodik

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i programmeringsmetodik genom att introducera olika programspråk som används inom industriell automation. Du får kunskap i problemlösning utifrån objektorienterad programmering samt förståelse för hur gränssnitt utformas. Kursen bedrivs delvis på engelska då industriprogrammering och tillhörande undervisningsmaterial till stora delar är på engelska. Kursen omfattar 15 poäng.

Styr- och reglerteknik

Kursen ger dig praktiska färdigheter i hur styr- och reglerteknik tillämpas inom processindustrin. Du får kunskap om hur signaler skickas, mäts och jämförs i reglercentraler. Därtill ger kursen dig kunskap om hur övervakningen sker i olika system samt hur dessa system installeras och interagerar med varandra. Kursen omfattar 25 poäng.

Kurser

Utbildningens kurser

 • Drift och övervakning
 • Elkonstruktion inom processindustrin
 • Elkonstruktion med CAD
 • En digitaliserad och automatiserad karriär
 • HMI- och SCADA- programmering
 • Industriella automationssystem
 • Introduktion till datakommunikation
 • LIA 1
 • LIA 2
 • PLC-programmering
 • Processmätteknik
 • Produktionsprocesser och hållbar utveckling
 • Programmeringsmetodik
 • Styr- och reglerteknik
 • Examensarbete

Mer information

Klicka på frågorna för att se svaren.

Hur ansöker jag?

Du ansöker här via vårt antagningssystem. Först skapar du ett konto, därefter laddar du upp de dokument som behövs för att vi ska kunna bedöma din behörighet. Klicka på den utbildningen du är intresserad av och sedan på ”Ansök”.

Hur ökar jag mina chanser att komma in?

Genom att göra våra tester som är en del av rekryteringen! Testerna ger dig värdefulla poäng i urvalet och ökar dina chanser. Vi arbetar med tester som både testar din kunskap inom områden som är relevanta för utbildningen samt tester som utvärderar förmågor och kompetenser som är relevanta för den kommande yrkesrollen.

Hur vet jag om jag är behörig?

Vi bedömer ansökningar löpande under våren, så skicka in din ansökan så fort som möjligt. När vi gjort en första bedömning av din behörighet kommer du att få ett besked via antagningssystemet. Om vi saknar underlag för att göra dig behörig kommer vi att begära in kompletterande dokument.

Kan jag arbeta samtidigt som jag studerar på Iris YH?

Studier på våra långa yh-utbildningar är på heltid. Det går att kombinera med ett mindre extrajobb om du är strukturerad och motiverad, men det går inte att kombinera med ett heltidsjobb.

Kan jag söka flera utbildningar?

Ja, du kan söka flera olika utbildningar. När du fått ditt antagningsbesked behöver du dock bestämma dig för vilken utbildning du helst vill gå.

Kan jag söka studiemedel?

Ja, alla våra YH-utbildningar är studiemedelsberättigade. Du kan söka studiestöd från CSN för hel- eller deltidsstudier. När du har kommit in på din utbildning kommer du att få mer information från oss kring hur du gör för att ansöka. Du kan också läsa mer på CSN.

När får jag besked om jag blivit antagen?

I början av sommaren skickas ett antagningsbesked ut från antagningssystemet till samtliga sökande, du behöver logga in för att se ditt besked. Alla som har sökt får detta mejl. Där finns mer information om reservplatser och övrig information.

Vad är LIA (lärande i arbete)?

Lärande i arbete är en praktikperiod som görs ute i arbetslivet hos en av våra samarbetspartners. Du får under handledning möjlighet att utveckla sina kunskaper från utbildningen och du får även värdefull praktisk erfarenhet från yrkesrollen som gör att du enklare får jobb efter utbildningen.

Vad kostar det?

Våra utbildningar är kostnadsfria och allt kursinnehåll får du tillgång till via vår digitala lärplattform. Litteratur utöver det bekostas själv av studenten. Ibland finns böckerna att låna eller köpa begagnade böcker av före detta studenter.

"Visste du att 9 av 10 som läst en
YH-utbildning kommer ut i arbete
direkt efter avslutad utbildning?"

"Visste du att 9 av 10 som läst en
YH-utbildning kommer ut i arbete
direkt efter avslutad utbildning?"