Automationsingenjör

Automationsingenjör processindustri Stockholm

Industrin är en hörnsten i Sveriges ekonomi och samhälle – hela 18 % av alla som arbetar jobbar inom industrin. Men för att industrin ska fortsätta hävda sig internationellt krävs idag en hög grad av automation. Därför är efterfrågan på automationsingenjörer stor. Utbildningen Automationsingenjör erbjuds också i Malmö och i Gävle.

Automationsingenjör processindustri / 2 år  /  400 YH  /  Helfart  /  Stockholm  /  Utbildningens innehåll  /  Utbildningens kurser

Automationsingenjör – ett yrke för dig som gillar problemlösning, programmering och teknik

Automation anses, tillsammans med maskininlärning och AI, vara det som kommer att betyda mest för Sveriges industri framöver – både vad gäller effektivisering och CO2-omställning. Men idag råder stor brist på de automationsingenjörer som behövs för att göra jobbet.

Det här är ett avancerat yrke som kräver kunskaper, färdigheter och kompetenser inom flera olika områden, exempelvis programmering, projektledning, automationsteknik och systemintegration. Det passar dig med analytisk förmåga och som gillar problemlösning. Dina intressen rör sig troligen kring teknik och programmering.

Ansökningsperiod: Ansökan öppen 3 maj – 12 juni

Utbildningsstart: 29 augusti 2022

Ansök här

Nyfiken på oss?

Partners /

Granitor fd Midroc Iris YH

Plantvision

Sigma

CProcessindustri - Robot - Utbildning

Utbildningens innehåll

Förstå system och analysera vad förändringar i en del av processen får för effekter på andra håll i produktionen.

Ha färdigheter i effektivisering och hållbar produktion, liksom om automations- och systemintegreringar i processanläggningar.

Arbeta med styr- och reglerteknik, kartlägga processer och systemarkitektur samt föreslå effektiviseringsåtgärder för automatiseringsanläggningar.

Arbeta utifrån kravspecifikationer för automationssystem, test, övervakning och driftsättning av enklare el- och automationsanläggningar.

Utbildningens kurser

Automationsteknik

Kursen ger dig teoretiska kunskaper om ett automationssystems beståndsdelar samt hur resan från konstruktion till driftsättning sker. Kursen introducerar automationsprogrammering genom programmeringsspråken PLC, SCADA och HMI samt ger en orientering i hur automationsteknik kan skilja sig åt inom olika industrier, med särskilt fokus på processindustrin. Därtill ger kursen kunskaper om vad som sker inom den tekniska utvecklingen samt hur Industri 4.0 påverkar arbetssättet. Kursen omfattar 20 poäng.

Bivalent logik

Kursen skapar en övergång inför tillämpningen av programmeringsspråken PLC, HMI, SCADA och DCS. Kursen ger dig förståelse för hur praktiserandet av specifika regler genererar säkrare resultat. Kursen tränar din problemlösningsförmåga i förhållande till mätteknik. Kursen omfattar 15 poäng.

DCS-programmering

Kursen ger dig kunskaper om hur DCS används för att verifiera och samordna uppgifter och processer i stora anläggningar. Kursen ger dig även kunskaper om hur DCS-programmering minskar risken för att mindre processfel påverkar hela systemet. Därtill ger kursen kunskap om felåtgärder. Kursen bedrivs delvis på engelska då programvaran och undervisningsmaterialet till stora delar är på engelska. Kursen omfattar 45 poäng.

Elkonstruktion

Kursen ger dig färdigheter i konstruktionen av el- och styrsystem samt kunskaper om instrument såsom tryck- och flödesmätare. Kursen ger dig även färdighet i att tillämpa säkerhets- och underhållsarbete. Därtill ger kursen kunskaper om signalgränssnitt och CAD-program. Kursen omfattar 25 poäng.

En digitaliserad och automatiserad karriär

Kursen ger dig kunskaper om dagens arbetsmarknad och hur den påverkas av digitalisering och automatisering. Vidare får du inblick i yrkesrollens framväxt och möjliga utveckling i framtiden. Särskilt fokus läggs vid hur nya teknologier som t.ex. AI, Internet of Things och Big data förändrat branschstrukturer. Du får både insikter och verktyg för att hålla dig uppdaterad i en yrkesroll med hög förändringstakt. Kursen omfattar 10 poäng.

Förvaltning

Kursen ger dig kunskaper om förvaltningen av automationssystem. Kursen ger även kunskaper om drift och övervakning. Därtill ger kursen kunskaper om såväl kort- som långsiktigt förbättringsarbete av system och processer. Kursen omfattar 20 poäng.

LIA

Kursen förankrar och fördjupar de kunskaper som du har tillgodosett dig under utbildningen. Kursen ger dig grundläggande färdigheter i service och underhåll av automationssystem samt enklare programmering av styrsystem. Därtill utvecklar kursen studentens kunskaper i ritnings- och schemaläsning samt ger praktiska kunskaper om rutiner och säkerhetsföreskrifter på den arbetsplats där LIA-perioden genomförs. Kursen omfattar 100 poäng.

PLC- och HMI-programmering

Kursen ger dig praktiska kunskaper om hur industrianläggningar styrs och driftsätts med PLC-programmering. Kursen ger även kunskaper om hur ett HMI skapas samt hur kommunikationen mellan PLC och HMI sker. Därtill ger kursen kunskaper om användarvänlighet samt problemlösning och utvärdering av befintliga system. Kursen bedrivs delvis på engelska då programvaran och undervisningsmaterialet till stora delar är på engelska. Kursen omfattar 30 poäng.

Processkunskap

Kursen ger dig teoretiska kunskaper om processer som präglar industriell tillverkning samt förståelse för hur de skiljer sig åt inom pharma-, VA-, infrastruktur-, energi- och livsmedelsbranschen. Kursen förankrar produktions- och materialflödesstrukturer i verkliga exempel och ger kunskap om hur dessa övervakas och kontrolleras. Därtill ger kursen kunskaper om uppbyggnad och kartläggning av systemarkitektur. Kursen omfattar 20 poäng.

Projektkunskap och självledarskap

Kursen ger dig kunskaper om projektflöden från idé till verklighet. Kursen ger även kunskap om projektkommunikation och projektledning samt hur självledarskap kan uppnås genom tydliga mål och strukturerade arbetssätt. Därtill ger kursen kunskap om kvalitetssäkring och uppföljning. Kursen omfattar 15 poäng.

SCADA-programmering

Kursen ger dig grundläggande färdigheter i monitorering och kontroll av fabriksmiljöer. Kursen ger dig också kunskaper om insamling och utvärdering av uppgifter i realtid med hjälp av SCADA som interaktionsverktyg. Därtill ger kursen kunskaper om hur insamlade uppgifter överförs till datorsystem och därefter presenteras i grafisk eller textmässig form. Kursen bedrivs delvis på engelska då programvaran och undervisningsmaterialet till stora delar är på engelska. Kursen omfattar 20 poäng.

Styr- och reglerteknik inom processindustrin

Kursen ger dig praktiska färdigheter i hur styr- och reglerteknik tillämpas inom processindustrin. Kursen ger dig också kunskaper om hur signaler skickas, mäts och jämförs i reglercentraler, hur övervakningen sker i olika system samt hur dessa system installeras och interagerar med varandra. Kursen omfattar 25 poäng.

Styrdokument

Kursen ger dig kunskaper om vanligt förekommande styrdokument inom industrin på såväl svenska som engelska. Kursen ger färdigheter i att leverera korrekta resultat med styrdokument som utgångspunkt. Kursen omfattar 10 poäng.

Systemintegration och kommunikationsgränssnitt

Kursen ger dig kunskaper om sammansättningen av olika system inom industriell automation. Kursen tydliggör kopplingen mellan mjuk- och hårdvara samt övergången mellan äldre system och modern teknik inom branschen idag. Därtill introducerar kursen olika kommunikationssätt och ger en förståelse för hur dessa skapas. Kursen omfattar 20 poäng.

Examensarbete

Kursen ger dig färdigheter i att arbeta med processanläggningsprojekt på ett företag. Syftet med projektet är att du ska visa prov på de kunskaper som kurserna i utbildningen har resulterat i. Kursen ska även fördjupa din kommunikationsförmåga och självledarskap. Projektet kan med fördel genomföras på den arbetsplats där du har din LIA-period. Kursen omfattar 25 poäng.

Automationsingenjör - kurser

Utbildningens kurser

 • Automationsteknik
 • Bivalent logik
 • DCS-programmering
 • Elkonstruktion
 • En digitaliserad och automatiserad karriär
 • Förvaltning
 • LIA-praktik
 • PLC- och HMI- programmering
 • Processkunskap
 • Projektkunskap och självledarskap
 • SCADA- programmering
 • Styr- och reglerteknik inom processindustrin
 • Styrdokument
 • Systemintegration och kommunikationsgränssnitt
 • Examensarbete

Mer information

Klicka på frågorna för att se svaren.

Hur ansöker jag?

Du ansöker här via vårt antagningssystem. Först skapar du ett konto, därefter laddar du upp de dokument som behövs för att vi ska kunna bedöma din behörighet. Klicka på den utbildningen du är intresserad av och sedan på ”Ansök”.

Hur ökar jag mina chanser att komma in?

Genom att göra våra tester som är en del av rekryteringen! Testerna ger dig värdefulla poäng i urvalet och ökar dina chanser. Vi arbetar med tester som både testar din kunskap inom områden som är relevanta för utbildningen samt tester som utvärderar förmågor och kompetenser som är relevanta för den kommande yrkesrollen.

Hur vet jag om jag är behörig?

Vi bedömer ansökningar löpande under våren, så skicka in din ansökan så fort som möjligt. När vi gjort en första bedömning av din behörighet kommer du att få ett besked via antagningssystemet. Om vi saknar underlag för att göra dig behörig kommer vi att begära in kompletterande dokument.

Kan jag arbeta samtidigt som jag studerar på Iris YH?

Studier på våra långa yh-utbildningar är på heltid. Det går att kombinera med ett mindre extrajobb om du är strukturerad och motiverad, men det går inte att kombinera med ett heltidsjobb.

Kan jag söka flera utbildningar?

Ja, du kan söka flera olika utbildningar. När du fått ditt antagningsbesked behöver du dock bestämma dig för vilken utbildning du helst vill gå.

Kan jag söka studiemedel?

Ja, alla våra YH-utbildningar är studiemedelsberättigade. Du kan söka studiestöd från CSN för hel- eller deltidsstudier. När du har kommit in på din utbildning kommer du att få mer information från oss kring hur du gör för att ansöka. Du kan också läsa mer på CSN.

När får jag besked om jag blivit antagen?

I början av sommaren skickas ett antagningsbesked ut från antagningssystemet till samtliga sökande, du behöver logga in för att se ditt besked. Alla som har sökt får detta mejl. Där finns mer information om reservplatser och övrig information.

Vad är LIA (lärande i arbete)?

Lärande i arbete är en praktikperiod som görs ute i arbetslivet hos en av våra samarbetspartners. Du får under handledning möjlighet att utveckla sina kunskaper från utbildningen och du får även värdefull praktisk erfarenhet från yrkesrollen som gör att du enklare får jobb efter utbildningen.

Vad kostar det?

Våra utbildningar är kostnadsfria och allt kursinnehåll får du tillgång till via vår digitala lärplattform. Litteratur utöver det bekostas själv av studenten. Ibland finns böckerna att låna eller köpa begagnade böcker av före detta studenter.

"Visste du att 9 av 10 som läst en
YH-utbildning kommer ut i arbete
direkt efter avslutad utbildning?"

"Visste du att 9 av 10 som läst en
YH-utbildning kommer ut i arbete
direkt efter avslutad utbildning?"