Vätgasingenjör – ny utbildning på Iris YH från hösten 2023

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har beviljat Iris YH en ny ingenjörsutbildning med start hösten 2023. Med Vätgasingenjör blir Iris YH den första YH-aktören att erbjuda denna utbildningsinriktning.

Yrkeshögskolan är en ytterst aktuell och relevant utbildningsform för att möta framtidens samhällsutmaningar. En fjärdedel av utbildningarna som MYH beviljade i denna tilldelningsomgång låg inom teknikområdet. Den gröna omställningen samt behov av kompetens kring energieffektivisering och elförsörjning är några av anledningarna.

– Att Iris YH blev beviljad utbildningen till Vätgasingenjör går helt i linje med denna bedömning. Vi blir därmed också den första aktören att driva en YH-utbildning med denna inriktning säger Anne Lindgren, affärschef på Iris.

Utbildningen Vätgasingenjör startar i Stockholm, Skellefteå och Göteborg hösten 2023. Håll utkik här på hemsidan för mer information.

Vätgasingenjör – ny utbildning på Iris YH från hösten 2023 | IrisYH

Nyfiken på utbildningen?